Raasiku Raamatukogu on universaalse koostisega rahvaraamatukogu, kuhu komplekteeritakse kirjandust igast vallast, v.a kitsalt erialased ja teaduslikud väljaanded.                                                                        
2016. aasta lõpuks oli raamatukogus 20 745 teavikut. Üldarvust 71 protsenti moodustab ilu- ja lastekirjandus. Kogud täienesid  563 arvestusüksuse võrra.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 01.12.2016 seisuga 1624 inimest (Raasiku alev, Tõhelgi, Peningi ja Kiviloo külad).
2016. aastal oli registreeritud raamatukogu kasutajate arv 590, neist lapsi 182, külastuste arv 7362, kojulaenutuste arv 14403.
Perioodikat on 2017. aastaks meie raamatukogusse tellitud 37 nimetust, sellest 8 nimetust ajalehti ja 29 nimetust ajakirju.
Ajalehti säilitatakse lühiajaliselt, kuid hoidlas on olemas Ida-Harjumaa nädalaleht Sõnumitooja 1995. aastast.
Ajakirju säilitatakse üldjuhul 3 aastat v.a. Eesti Loodus alates aastast 1960 kuni 2013, Eesti Naine 1970. aastast.